Veel mensen bereiken niets omdat ze geen doelen voor zichzelf stellen. Anderen niet omdat ze de verkeerde doelen nastreven. Weer anderen jagen doelen na die hun opgelegd zijn door derden. De omgeving oefent een heel grote invloed uit. De persoonlijkheid vormt zich zo in de loop van het leven en we kunnen er wel degelijk iets aan veranderen. Of zoals Sartre inzag : De mens is niets anders dan wat hij van zichzelf maakt. Ongeacht welke doelen je nastreeft : maak jezelf niet tot slaaf van andermans mening.